استخدام پرسنل (اتمام پذیرش)

شرکت کیاطب از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از علاقه مندان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد! پرسنل مورد نظر در قسمت بازاریابی و مدیریت بازار شروع به فعالیت کرده و طبق دستور العمل های مدیر بخش در خارج از شرکت به سرکشی مشتریان مورد نظر شروع به فعالیت مینماید. ساعات کاری طبق ساعات معین شده در اداره کار میباشد و فعالیت بازاریاب طبق محاسبات حقوق و دست مزد اداره کار میباشد. قرار داد [...]

بیشتر بدانید ...