استخدام پرسنل (شروع پذیرش)

شرکت کیاطب از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از علاقه مندان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد! پرسنل مورد نظر در قسمت بازاریابی و مدیریت بازار شروع به فعالیت کرده و طبق دستور العمل های مدیر بخش در خارج از شرکت به سرکشی مشتریان مورد نظر شروع به فعالیت مینماید. ساعات کاری طبق ساعات معین شده در اداره کار میباشد و فعالیت بازاریاب طبق محاسبات حقوق و دست مزد اداره کار میباشد. قرار داد کاری در ماه های اول به صورت کوتاه مدت بسته خواهد شد و در صورت فعالیت سالم و صحیح به قرارداد های بلند مدت مبدل خواهد شد. بیمه شخص استخدام شده نیز در مرحله دوم قرار داد های بلند مدت برای پرسنل لحاظ می شود. -بخش مورد نظر: بازاریابی و مدیریت بازار -سمت مورد نظر: بازاریاب (ویزیتور) -نحوه پذیرش: تکمیل فرم استخدامی به [...]

بیشتر بدانید ...